Χριστίνα Τσακιρίδου

Η Χριστίνα Τσακιρίδου με κοντές φούστες

Χριστίνα Τσακιρίδου κοντές φούστες

Η Β΄ Σταρ Πελοπόννησος 2015, Χριστίνα Τσακιρίδου με κοντές φούστες διαφημίζει τα πόδια της. Την συνοδεύει η Σταρ Πελοπόννησος 2015, Ειρήνη Στεριανού. (30 φωτο, 50 φωτο).

Η Χριστίνα Τσακιρίδου εκθέτει τα προσόντα της

Χριστίνα Τσακιρίδου εκθέτει προσόντα

Η Β΄ Σταρ Πελοπόννησος 2015, Χριστίνα Τσακιρίδου εκθέτει τα προσόντα της σε κοινές φωτογραφίες με τη Ειρήνη Στεριανού (Σταρ Πελοπόννησος 2015). (30 φωτο, 50 φωτο).