Σοφία Παυλίδη

Μην ανοίγεις την πίσω πόρτα μας

Μην ανοίγεις την πίσω πόρτα μας

Μην ανοίγεις την πίσω πόρτα μας. Ίννα Ιννάκι & Σοφία Παυλίδη προσφέρουν πίσω πόρτα σε θεαματικό βίντεο. (1 βίντεο, 80 φωτο, 40 φωτο).