Κωνσταντίνα Μεταξά

Μαμά εναντίον κόρης

Μαμά εναντίον κόρης

Μαμά & κόρη σε αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Ζώζα Μεταξά – Κωνσταντίνα Μεταξά. (30 φωτο, 60 φωτο).