Μαρία Καρλάκη

Η Μαρία Καρλάκη με τα ρούχα τής δουλειάς εκθέτει τη ρώγα της

Η Μαρία Καρλάκη με τα ρούχα τής δουλειάς εκθέτει τη ρώγα της

Η Μαρία Καρλάκη (Δράμα, 1984) στή πίστα με τα ρούχα τής δουλειάς εκθέτει τη ρώγα της στό κοινό.

Η Μαρία Καρλάκη με μαγιό διαφημίζει τη πίσω βάση της

Η Μαρία Καρλάκη με μαγιό διαφημίζει τη πίσω βάση της

Η Μαρία Καρλάκη (Δράμα, 1984) με μαγιό διαφημίζει τη πίσω βάση της.