Η Νάντια Δούκα βγαίνει στή βίζιτα με 350 ευρώ την ώρα

Η Νάντια Δούκα βγαίνει στή βίζιτα με 350 ευρώ την ώρα Η Νάντια Δούκα βγαίνει επίσημα πλέον στή βίζιτα με 350 ευρώ την ώρα.

Η Νάντια Δούκα βγαίνει στή βίζιτα με 350 ευρώ την ώρα

Θα το σκίσουν το κορίτσι! Κώλο δίνει;

Comment